Adatvédelem

HU

EN

A mai kacifántos, GDPR által agyonszabályozott világban sajnos erre az oldalra is szükség van, így ha valakinek van kedve, olvassa végig az alábbiakat. Amennyiben bárkinek van ezen felül arra vonatkozóan kérdése, keressen meg bátran a kapcsolat címszó alatt található rendszeren keresztül vagy az info@menhelyenazélet.com e-mil címen!

A menhelyenazélet.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Annaházi Katalin (a továbbiakban: Üzemeltető).

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2019. Január 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

Aza dott esettől függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

név és elérhetőség, beleértve az e-mail címet, lakcímet valamint  esetlegesen a vállalatára vonatkozó adatok, az elérhetőségekre vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjak nyújtani egy esetleges témáról, projectről.

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Te esetleges beállításadiról, korábbi látogatásaidról tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjak nyújtani Neked.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Te kifejezetten jóváhagyod a weboldalra való első belépéskor. Tudod, amikor rákattintasz arra, hogy elfogadod a sütiket! Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Te döntesz a részemre adott kifejezett felhatalmazással, valamint a böngésződben megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal tartalmát és szolgltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

-a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

– hírleveleink eljuttatásához;

– belső nyilvántartásához;

– a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;

– a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

– a Weboldal tartalmának testre szabásához;

A kapcsolatot az Üzemeltető, vagyis én csak úgy vehetem fel Veled, Felhazsnálóval a kapcsolatot, ha Te az ehhez szükséges adatodat megadod (telefonszám, e-mail cím, postai cím, stb) és ha ezekhez hozzájárulsz! Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető részére írt üzenetek az Üzemeltető saját belátása szerint osztályozza, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy annak tartalma az Üzemeltető vagy más harmadik személy jogos érdekének védelméhez vagy ilyen érvényesítéséhez szükséges, úgy azokat 5 évig eltárolja, de szigorúan csak a fentebb említett célból használja fel. Amennyiben ilyen jelentőséget nem tulajdonít Üzemeltető az üzenetnek, úgy azt a beérkezést követő 30 napon belül törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az Üzemeltető és az ő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető info@menhelyenazelet.com e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat törlöm. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adataid biztonságára nagy hangsúlyt fektetek. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kívánsz módosítani, esetleg azokat törölni szeretnéd, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheted meg. Ezekről az általad használt böngésző saját Súgójában kaphatsz további tájékoztatást, és segítségével módosíthatod korábbi cookie-beállításaidat, esetleg törölheted a böngészésre használt eszközön a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

A rá vonatkozó személyes adatok;

– az adatkezelés célja(i);

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

– az adatok tárolásának időtartama;

– a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

– a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

– a kezelt adatok forrása;

– profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

– a kezelt adatok harmadik országos vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

– Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

– az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

– az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

– a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

– Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

– a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

– közérdekből;

– archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

– jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

– Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

– az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

– az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

Az érintett ehhez hozzájárul;

– jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

– más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

– közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

(15) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

– az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;

– az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;

– alkalmazását jogszabály engedélyezi;

– szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívom a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleményed személyes adat, amelyből különleges adataidra, akár származásodra, politikai véleményedre is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak, melyért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Data Protection Policy

1. Data protection principles

Liveitleadit.com is committed to processing data in accordance with its responsibilities under the GDPR.

Article 5 of the GDPR requires that personal data shall be:

 1. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals;
 2. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes;
 3. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
 4. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
 5. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of individuals; and
 6. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.”

2. General provisions

 1. This policy applies to all personal data processed by com.
 2. The Responsible Person shall take responsibility for com’s ongoing compliance with this policy.

3. Lawful, fair and transparent processing

 1. com ensure’s its processing of data is lawful, fair and transparent.

4. Lawful purposes

 1. All data processed by com must be done on one of the following lawful bases: consent, contract, legal obligation, vital interests, public task or legitimate interests
 2. Where consent is relied upon as a lawful basis for processing data, evidence of opt-in consent shall be kept with the personal data.
 3. Where communications are sent to individuals based on their consent, the option for the individual to revoke their consent should be clearly available and systems should be in place to ensure such revocation is reflected accurately in com’s systems.

5. Data minimisation

 1. com shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.

6. Accuracy

 1. com shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
 2. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.

7. Archiving / removal

 1. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, com shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
 2. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.

8. Security

 1. com shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date.
 2. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
 3. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
 4. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.

9. Breach

In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data, Liveitleadit.com shall promptly assess the risk to people’s rights and freedoms.

Scroll to Top