Adatvédelem

HU

EN

DE

A mai kacifántos, GDPR által agyonszabályozott világban sajnos erre az oldalra is szükség van, így ha valakinek van kedve, olvassa végig az alábbiakat. Amennyiben bárkinek van ezen felül arra vonatkozóan kérdése, keressen meg bátran a kapcsolat címszó alatt található rendszeren keresztül vagy az info@menhelyenazélet.com e-mil címen!

A menhelyenazélet.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Annaházi Katalin (a továbbiakban: Üzemeltető).

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2019. Január 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

Aza dott esettől függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

név és elérhetőség, beleértve az e-mail címet, lakcímet valamint  esetlegesen a vállalatára vonatkozó adatok, az elérhetőségekre vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjak nyújtani egy esetleges témáról, projectről.

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Te esetleges beállításadiról, korábbi látogatásaidról tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjak nyújtani Neked.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Te kifejezetten jóváhagyod a weboldalra való első belépéskor. Tudod, amikor rákattintasz arra, hogy elfogadod a sütiket! Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Te döntesz a részemre adott kifejezett felhatalmazással, valamint a böngésződben megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal tartalmát és szolgltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

-a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

– hírleveleink eljuttatásához;

– belső nyilvántartásához;

– a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;

– a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

– a Weboldal tartalmának testre szabásához;

A kapcsolatot az Üzemeltető, vagyis én csak úgy vehetem fel Veled, Felhazsnálóval a kapcsolatot, ha Te az ehhez szükséges adatodat megadod (telefonszám, e-mail cím, postai cím, stb) és ha ezekhez hozzájárulsz! Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető részére írt üzenetek az Üzemeltető saját belátása szerint osztályozza, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy annak tartalma az Üzemeltető vagy más harmadik személy jogos érdekének védelméhez vagy ilyen érvényesítéséhez szükséges, úgy azokat 5 évig eltárolja, de szigorúan csak a fentebb említett célból használja fel. Amennyiben ilyen jelentőséget nem tulajdonít Üzemeltető az üzenetnek, úgy azt a beérkezést követő 30 napon belül törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az Üzemeltető és az ő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető info@menhelyenazelet.com e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat törlöm. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adataid biztonságára nagy hangsúlyt fektetek. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kívánsz módosítani, esetleg azokat törölni szeretnéd, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheted meg. Ezekről az általad használt böngésző saját Súgójában kaphatsz további tájékoztatást, és segítségével módosíthatod korábbi cookie-beállításaidat, esetleg törölheted a böngészésre használt eszközön a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

A rá vonatkozó személyes adatok;

– az adatkezelés célja(i);

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

– az adatok tárolásának időtartama;

– a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

– a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

– a kezelt adatok forrása;

– profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

– a kezelt adatok harmadik országos vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

– Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

– az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

– az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

– a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

– Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

– a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

– közérdekből;

– archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

– jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

– Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

– az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

– az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

Az érintett ehhez hozzájárul;

– jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

– más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

– közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

(15) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

– az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;

– az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;

– alkalmazását jogszabály engedélyezi;

– szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívom a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleményed személyes adat, amelyből különleges adataidra, akár származásodra, politikai véleményedre is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak, melyért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Data Protection Policy

Privacy policy
This data protection declaration clarifies the type, scope and purpose of the processing of personal data (hereinafter referred to as “data”) within our online offer and the websites, functions and contents connected with it as well as external online presences, such as our social media profile (hereinafter jointly referred to as the “online offer”). Regarding the terms used, such as “processing” or “responsible person,” we refer to the definitions in Art. 4 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Responsible person
See Impresszum

Scope
This privacy policy applies to the sites leben-fuehren.de, liveitleadit.com, teamzielechallenge.de, autocademy.de and it-youngstars.com as well as to my sites on Facebook, Xing, LinkedIn and Twitter.

Types of data processed:

 • Contact data (e.g. name, address, phone, mail, contact persons & position)
 • Content data (e.g. text entries, photographs, videos)
 • Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times)
 • Meta/communication data (e.g. device information, IP addresses)

Categories of data subjects
Visitors and users of the online offer (in the following we will refer to the persons concerned collectively as “users”).

Purpose of the processing

 • Provision of the online offer, its functions and contents.
 • Answering of contact requests and communication with users.
 • Security measures.
 • Reach measuring/marketing

Used terms

“Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable person (hereinafter referred to as “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an on-line identifier (e.g. a cookie) or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that person

“Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and covers virtually all processing of data.

“Controller” shall mean the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.

Relevant Legal Background

In accordance with Art. 13 GDPR, we inform you of the legal basis of our data processing. If the legal basis is not stated in the data protection declaration, the following applies: The legal basis for obtaining consents is Art. 6 Para. 1 lit. a and Art. 7 GDPR, the legal basis for processing for the purpose of fulfilling our services and implementing contractual measures and answering enquiries is Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, the legal basis for processing for the purpose of fulfilling our legal obligations is Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR, and the legal basis for processing for the purpose of safeguarding our legitimate interests is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. In the event that vital interests of the data subject or another person require the processing of personal data, Article 6 paragraph 1 lit. d GDPR serves as the legal basis.

Cooperation with Processors and Third Parties

If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transfer it to them or otherwise grant them access to the data, this will only be done on the basis of a legal authorisation (e.g. if the data must be transferred to third parties, such as payment service providers, in accordance with Art. 6 Para. 1 letter b GDPR for the fulfilment of the contract), if you have given your consent, if a legal obligation provides for this or on the basis of our legitimate interests (e.g. when using agents, website).

If we commission third parties to process data on the basis of a so-called “contract processing agreement,” this is done on the basis of Art. 28 GDPR.

Transfers to Non-Member Countries

If we process data in a non-member country (i.e. outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA)), or if this is done in the context of using the services of third parties or disclosure or transfer of data to third parties, this will only take place if it is done to fulfil our (pre-)contractual obligations, on the basis of your consent, on the basis of a legal obligation or on the basis of our legitimate interests. Subject to legal or contractual permissions, we will only process or transfer data to a third country in accordance with the special requirements of Art. 44 ff. GDPR. In other words, processing is carried out, for example, on the basis of special conditions, such as the officially recognised determination of a level of data protection corresponding to that of the EU (e.g. for the USA through the ” Data Protection Shield”) or compliance with officially recognised special contractual obligations (so-called “standard contractual clauses”).

Users’ Rights

You have the right to request confirmation as to whether or not data in question is being processed and to obtain information about this data and to receive further information and a copy of the data in accordance with Art. 15 GDPR.

Consequently, in accordance with Art. Art. 16 GDPR, you have the right to request the completion of data pertaining to you or the correction of incorrect data pertaining to you.

Under Art. 17 GDPR, you have the right to demand that data concerning you be deleted immediately, or alternatively, under Art. 18 GDPR, to demand that the processing of the data be restricted.

You have the right to request that the data concerning you which you have made available to us be received in accordance with Art. 20 GDPR and to demand that it be passed on to other responsible parties.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority in accordance with Art. 77 GDPR.

Right of Revocation

You have the right to revoke any consent you have given in accordance with Art. 7 Para. 3 GDPR with immediate effect

Right of Objection

You can object to the future processing of data concerning you at any time in accordance with Art. 21 GDPR. In particular, you may object to processing for the purposes of direct advertising.

Cookies and Right of Objection for Direct Advertising

“Cookies” are small files that are stored on the user’s computer. Different information can be stored within the cookies. A cookie is primarily used to store information about a user (or the device on which the cookie is stored) during or after his visit to an online offer. Temporary cookies, or “session cookies” or “transient cookies,” are cookies that are deleted after a user leaves an online offer and closes his browser. In such a cookie, for example, the contents of a shopping cart in an online shop or a login status can be stored. Cookies are described as “permanent” or “persistent” if they remain stored even after the browser is closed. For example, the login status can be saved if the user visits it after several days. Likewise, the interests of the users can be stored in such a cookie, which are used for range measurement or marketing purposes. “Third-party cookies” are cookies that are offered by providers other than the person responsible for operating the online service (otherwise, if they are only the cookies of this person, they are called “first-party cookies”).

We may use temporary and permanent cookies and provide information about this in our privacy policy.

If users do not want cookies to be stored on their computer, they are asked to deactivate the corresponding option in the browser’s system settings. Stored cookies can be deleted in the system settings of the browser. The exclusion of cookies can lead to functional limitations of this online offer.

A general objection to the use of cookies used for online marketing purposes can be declared for a large number of services, especially in the case of tracking, via the US site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. Furthermore, the storage of cookies can be achieved by deactivating them in the browser settings. Please note that not all functions of this online offer can be used then.

Deletion of Data

The data processed by us will be deleted or restricted in its processing in accordance with articles 17 and 18 GDPR. Unless expressly stated within the scope of this data protection declaration, the data stored by us will be deleted as soon as it is no longer required for its intended purpose and the deletion does not conflict with any statutory storage obligations. If the data is not deleted because it is required for other and legally permissible purposes, its processing is restricted. This means that the data is blocked and not processed for other purposes. This applies, for example, to data that must be retained for commercial or tax law reasons.

According to legal requirements in Germany, data is stored in particular for 6 years in accordance with § 257 Paragraph 1 HGB (commercial books, inventories, opening balance sheets, annual financial statements, commercial letters, accounting vouchers, etc.) and for 10 years in accordance with § 147 Paragraph 1 AO (books, records, management reports, accounting vouchers, commercial and business letters, documents relevant for taxation, etc.).

Business-Related Processing

Additionally we process:

 • Contract data (e.g., object of contract, duration, customer category)
 • Payment data (e.g., bank details, payment history)
 • Billing data (e.g. company address, UID number)
 • Contact information (e.g. name, address, phone, mail, contact persons & position)
 • Login data (e.g. user names, passwords per application)

From our customers, interested parties and business partners for the purpose of providing contractual services, service and customer care, marketing, advertising and market research.

Hosting

The hosting services we use serve to provide the following services: Infrastructure and platform services, computing capacity, storage space and database services, security services as well as technical maintenance services which we use for the purpose of operating this online offer.

For this purpose, we or our hosting provider process inventory data, contact data, content data, contract data, usage data, meta and communication data of customers, interested parties and visitors of this online offer on the basis of our legitimate interests in an efficient and secure provision of this online offer in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR in conjunction with Art. 28 GDPR (conclusion of contract processing agreement).

Collection of Access Data and Log Files

We, or our hosting provider, on the basis of our legitimate interests as defined in Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR data concerning every access to the server on which this service is located (so-called server log files). The access data includes the name of the website accessed, file, date and time of access, amount of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited site), IP address and the requesting provider.

Log file information is stored for security reasons (e.g. to clarify misuse or fraud) for a maximum of 3 months and then deleted. Data whose further storage is required for evidential purposes is excluded from deletion until such time as the respective incident has been resolved.

Contractually Agreed Services

We process inventory data (e.g., names and addresses as well as contact data of users), contract data (e.g., services used, names of contact persons, payment information) for the purpose of fulfilling our contractual obligations and services in accordance with Art. 6 para. 1 lit b. GDPR. The entries marked as obligatory in online forms are required for the completion of the contract.

When using our online services, we store the IP address and the time of the respective user activity. The storage is based on our legitimate interests, as well as the user’s protection against misuse and other unauthorized use. This data is not passed on to third parties unless it is necessary to pursue our claims or there is a legal obligation to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR.

We process usage data (e.g., the websites visited by our online offer, interest in our products) and content data (e.g., entries in the contact form or user profile) for advertising purposes in a user profile in order to show the user, for example, product information based on the services they have used so far.

The deletion of the data is carried out after the expiry of legal warranty and comparable obligations, the necessity for the storage of the data is reviewed every three years; in the case of legal archiving obligations, the deletion is carried out after their expiry. Details contained in any customer account shall remain in place until it is deleted.

Amazon Partner Program

We are entitled to make use of our online offer on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), we are participants in the Amazon EU partner programme, which was designed to provide a means for websites to earn reimbursement of advertising costs by placing advertisements and links to Amazon.de (so-called affiliate system). Amazon uses cookies to track the origin of orders. Among other things, Amazon can recognize that you clicked the affiliate link on this website and then purchased a product from Amazon.

Further information on Amazon’s use of data and the possibility of objection can be found in the company’s data protection declaration: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Registration Function

Users can optionally create a user account. During the registration process, the required mandatory data will be provided to the users. The data entered during registration is used for the purpose of accessing the website. Users can be informed by e-mail about information relevant to the offer or registration, such as changes in the scope of the services or technical difficulties. If users have terminated their account, their data with regard to the account will be deleted, subject to its retention is for commercial or tax law reasons according to Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. It is the users’ responsibility to save their data before the end of the contract if they have terminated it. We are entitled to permanently delete all user data stored during the term of the contract.

As part of the use of our registration and login functions as well as the use of the user account, we store the IP address and the time of the respective user activity. The storage is based on our legitimate interests, as well as the user’s protection against misuse and other unauthorized use. This data will not be passed on to third parties unless it is necessary to pursue our claims or there is a legal obligation to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR. The IP addresses are anonymised or deleted after 7 days at the latest.

Contact

When contacting us (e.g. via contact form, e-mail, telephone, Skype, WhatsApp or via social media), the user’s details are processed for the purpose of handling the contact request and its processing in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR. The user’s details may be stored in a customer relationship management system (“CRM system”) or comparable inquiry management system.

We delete the inquiries if they are no longer required. We review the necessity every two years; furthermore, the statutory archiving obligations apply.

Comments and Contributions

If users leave comments or other contributions, their IP addresses will be deleted on the basis of our legitimate interests within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR for 7 days. This is done for our security in case someone leaves illegal content in comments and contributions (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case we can be prosecuted for the comment or contribution ourselves and are therefore entitled to know the identity of the author.

Newsletter

With the following notes we would like to inform you about the contents of our newsletter as well as the registration, dispatch and statistical evaluation procedure and your right of objection. By subscribing to our newsletter, you agree to receive it and to the procedures outlined.

Content of the newsletter: We send newsletters, e-mails and other electronic notifications containing advertising information (hereinafter “newsletter”) only with the consent of the recipients or a legal permit. If, in the course of registering for the newsletter, its contents are specifically described, they are relevant for the consent of the users. Furthermore, our newsletters contain information about our services and us.

Double-Opt-In and logging: The registration for our newsletter is done in a so-called Double-Opt-In procedure. This means that after registration you will receive an e-mail asking you to confirm your registration. This confirmation is necessary so that nobody can register with foreign e-mail addresses. The registrations for the newsletter are logged in order to be able to prove the registration process according to the legal requirements. This includes the storage of the time of registration and confirmation as well as the IP address. Changes to your data stored by the shipping service provider are also logged.

Registration data: To subscribe to the newsletter, it is sufficient to enter your e-mail address. As an option, we ask you to enter a name for the purpose of personal contact in the newsletter.

Germany: The dispatch of the newsletter and the associated measurement of success is based on the consent of the recipients in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR in conjunction with § 7 Para. 2 No. 3 UWG or on the basis of legal permission in accordance with § 7 Para. 3 UWG.

The registration procedure is recorded on the basis of our legitimate interests pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. We are interested in the use of a user-friendly and secure newsletter system that serves our business interests as well as the expectations of the users and also allows us to prove consent.

Cancellation/revocation – You can cancel the receipt of our newsletter at any time, i.e. revoke your consent. A link to cancel the newsletter can be found at the end of each newsletter. We may store the unsubscribed e-mail addresses for up to three years on the basis of our legitimate interests before we delete them for the purpose of sending the newsletter, in order to be able to prove a previously given consent. The processing of this data is limited to the purpose of a possible defence against claims. An individual request for deletion is possible at any time, provided that the former existence of a consent is confirmed at the same time.

Newsletter – Dispatch Service Provider

Newsletters are sent by the “ActiveCampaign” mailing service, a newsletter mailing platform of the US provider ActiveCampaign, Inc. 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA. You can view the data protection regulations of the mail-order service provider here: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. ActiveCampaign is certified under the Privacy Shield Agreement, which guarantees that it complies with the European level of data protection (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Active). The shipping service provider will be informed on the basis of our legitimate interests in accordance with Art. 6 Paragraph 1 lit. f. GDPR and an order processing contract in accordance with Art. 28 para. 3 sentence 1 GDPR.

The dispatch service provider may use the data of the recipients in pseudonymous form, i.e. without being assigned to a user, to optimise or improve its own services, e.g. to technically optimise the dispatch and presentation of the newsletters or for statistical purposes. However, the dispatch service provider does not use the data of our newsletter recipients to write to them or to pass the data on to third parties.

Newsletter – Measuring our Performance

The newsletters contain a so-called “web-beacon”, i.e. a pixel-sized file that is retrieved from our server when the newsletter is opened. Within the scope of this retrieval, technical information such as information on the browser and your system, as well as your IP address and time of retrieval are initially collected.

This information is used for the technical improvement of the services based on the technical data or the target groups and their viewing behaviour based on their retrieval locations (which can be determined by the IP address) or the access times. Statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened, when they are opened and which links are clicked. For technical reasons, this information can be assigned to individual newsletter recipients. However, it is not our intention to observe individual users. The evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users and to adapt our content to them or to send different content according to the interests of our users.

Reach Measurement with Matomo

Within the scope of Matomo’s coverage analysis, the following information is collected on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer in the sense of Art. 6 Par. 1 lit. f. GDPR) the following data is processed: the type of browser and browser version you use, the operating system you use, your country of origin, date and time of the server request, the number of visits, your time spent on the website and the external links you have activated. The user’s IP address is made anonymous before it is saved. Matomo uses cookies, which are stored on the user’s computer and which enable an analysis of the use of our online offer by the users. Thereby pseudonymous user profiles of the users can be created from the processed data. The cookies have a storage period of one week. The information generated by the cookie about your use of this website is only stored on our server and is not passed on to third parties. Users can object to the anonymous data collection by the Matomo program at any time with effect for the future by clicking on the link below. In this case, a so-called opt-out cookie will be stored in your browser, which means that Matomo will no longer collect any session data. However, if users delete their cookies, the opt-out cookie will also be deleted and must therefore be reactivated by the users. The logs with the users’ data are deleted after a maximum of 6 months.

Social Media Presence

We maintain online presences within social networks and platforms in order to be able to communicate with our active customers, interested parties and users and to inform them about our services. When accessing the respective networks and platforms, the terms and conditions and data processing guidelines of their respective operators apply.

Unless otherwise stated in our data protection declaration, we process the data of users if they communicate with us within the social networks and platforms, e.g. write articles on our online presences or send us messages.

Integration of Third Party Services and Content

Within our online services, we set the following priorities on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimisation and economic operation of our online services within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), we use content or service offers from third parties in order to integrate their content and services, such as videos or fonts (hereinafter uniformly referred to as “content”).

This always presupposes that the third-party providers of such content are aware of the IP address of the users, as without the IP address they would not be able to send the content to their browsers. The IP address is therefore required to display this content. We make every effort to use only such content whose respective providers use the IP address solely to deliver content. Third party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. “Pixel tags” can be used to evaluate information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain technical information on the browser and operating system, referring web pages, visiting time and other details on the use of our online offer, as well as being linked to such information from other sources.

YouTube

We integrate the videos of the platform “YouTube” of the provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

We integrate the fonts (“Google Fonts”) of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Use of Facebook Social Plugins

On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimisation and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) Social Plugins (“Plugins”) of the social network facebook.com, which is operated by Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). The Plugins can display interaction elements or content (e.g. videos, graphics or text contributions) and can be recognized by one of the Facebook logos (white “f” on blue tile, the terms “Like”, “Like” or a “thumbs up” sign) or are marked with the addition “Facebook Social Plugin.” The list and appearance of the Facebook Social Plugins can be viewed here: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is certified under the Privacy Shield Agreement and thus offers a guarantee of compliance with European data protection law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

If a user calls up a function of this online offer that contains such a plugin, his device establishes a direct connection with the Facebook servers. The content of the plugin is transmitted by Facebook directly to the user’s device and integrated into the online offer by the user. User profiles can be created from the processed data. We therefore have no influence on the extent of the data that Facebook collects with the help of this plugin and therefore inform the users according to our state of knowledge.

By integrating the plugins, Facebook receives the information that a user has called up the corresponding page of the online offer. If the user is logged in to Facebook, Facebook can assign the visit to his or her Facebook account. If users interact with the plugins, for example, by pressing the Like button or posting a comment, the corresponding information is transmitted directly from your device to Facebook and stored there. If a user is not a member of Facebook, it is still possible for Facebook to find out his or her IP address and store it. According to Facebook, only an anonymized IP address is stored in Germany.

The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Facebook, as well as the relevant rights and settings to protect the privacy of users, can be found in the Facebook data protection information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

If a user is a Facebook member and does not want Facebook to collect data about him/her via this online offer and link it with his/her membership data stored on Facebook, he/she must log out of Facebook before using our online offer and delete his/her cookies. Further settings and objections to the use of data for advertising purposes are possible within the Facebook profile settings: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or via the US site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. The settings are platform-independent, i.e. they are adopted for all devices, such as desktop computers or mobile devices.

Twitter

Within our online offer, functions and contents of the service Twitter can be integrated, offered by Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. This may include content such as images, videos or text and buttons that allow users to express their favors regarding the content, to tell the authors of the content or to subscribe to our posts. If the users are members of the platform Twitter, Twitter can assign the call of the above mentioned contents and functions to the user profiles there. Privacy policy of Instgram: https://twitter.com/de/privacy. Twitter is certified under the Privacy-Shield-Agreement and thus offers a guarantee to comply with the European data protection law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacy policy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf. (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Verantwortlicher siehe Impressum Geltungsbereich Diese Datenschutzerklärung gilt für die Seiten leben-fuehren.de, liveitleadit.com, teamzielechallenge.de, autocademy.de und it-youngstars.com sowie für meine Seiten auf Facebook, Xing, LinkedIn und Twitter. Arten der verarbeiteten Daten:
 • Kontaktdaten (z.B. Name, Adresse, Telefon, Mail, Kontaktpersonen & Position)
 • Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos)
 • Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten)
 • Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen)
Kategorien betroffener Personen Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“). Zweck der Verarbeitung
 • Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
 • Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
 • Sicherheitsmaßnahmen.
 • Reichweitenmessung/Marketing
Verwendete Begrifflichkeiten „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. Maßgebliche Rechtsgrundlagen Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.). Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. Übermittlungen in Drittländer Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“). Rechte der betroffenen Personen Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. Widerrufsrecht Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen Widerspruchsrecht Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Staus gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“). Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können. Löschung von Daten Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 HGB (Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Handelsbriefe, Buchungsbelege, etc.) sowie für 10 Jahre gemäß § 147 Abs. 1 AO (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handels- und Geschäftsbriefe, Für Besteuerung relevante Unterlagen, etc.). Geschäftsbezogene Verarbeitung Zusätzlich verarbeiten wir – Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie) – Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie) – Rechnungsdaten (z.B. Firmenadresse, UID-Nummer) – Kontaktdaten (z.B. Name, Adresse, Telefon, Mail, Kontaktpersonen & Position) – Login-Daten (z.B. Benutzernamen, Passwörter je Anwendung) von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks Erbringung vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege, Marketing, Werbung und Marktforschung. Hosting Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag). Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 3 Monaten gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. Erbringung vertraglicher Leistungen Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B., Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern), Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen, Zahlungsinformationen) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten Eingaben, sind für den Vertragsschluss erforderlich. Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Wir verarbeiten Nutzungsdaten (z.B., die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, Interesse an unseren Produkten) und Inhaltsdaten (z.B., Eingaben im Kontaktformular oder Nutzerprofil) für Werbezwecke in einem Nutzerprofil, um den Nutzer z.B. Produkthinweise ausgehend von ihren bisher in Anspruch genommenen Leistungen einzublenden. Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf. Angaben im etwaigen Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung. Amazon-Partnerprogramm Wir sind auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse am wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann (sog. Affiliate-System). Amazon setzt Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu können. Unter anderem kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser Website geklickt und anschließend ein Produkt bei Amazon erworben haben. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon und Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401. Registrierfunktion Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt. Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren Aufbewahrung ist aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherten Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen. Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Regsitrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung der Nutzerkontos, speichern wird die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die IP-Adressen werden spätestens nach 7 Tagen anonymisiert oder gelöscht. Kontaktaufnahme Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon, Skype, WhatsUp oder via sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System (“CRM System”) oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten. Kommentare und Beiträge Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für 7 Tage gespeichert. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers interessiert. Newsletter Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden. Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns. Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben. Deutschland: Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis von Einwilligungen erlaubt. Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie für Zwecke des Newsletterversandes löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Newsletter – Versanddienstleister Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „ActiveCampaign“, einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters ActiveCampaign, Inc., 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. ActiveCampaign ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Active). Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt. Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an Dritte weiterzugeben. Newsletter – Erfolgsmessung Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch nicht unser Bestreben, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden. Reichweitenmessung mit Matomo Im Rahmen der Reichweitenanalyse von Matomo werden auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die folgenden Daten verarbeitet: der von Ihnen verwendete Browsertyp und die Browserversion, das von Ihnen verwendete Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, die Anzahl der Besuche, Ihre Verweildauer auf der Website sowie die von Ihnen betätigten externen Links. Die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert, bevor sie gespeichert wird. Matomo verwendet Cookies, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer ermöglichen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Die Cookies haben eine Speicherdauer von einer Woche. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nur auf unserem Server gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Nutzer können der anonymisierten Datenerhebung durch das Programm Matomo jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie auf den untenstehenden Link klicken. In diesem Fall wird in ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten mehr erhebt. Wenn Nutzer ihre Cookies löschen, so hat dies jedoch zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und daher von den Nutzern erneut aktiviert werden muss. Die Logs mit den Daten der Nutzer werden nach spätestens 6 Monaten gelöscht. Onlinepräsenzen in sozialen Medien Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Youtube Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Google Fonts Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Verwendung von Facebook Social Plugins Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen “Like”, “Gefällt mir” oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. Twitter Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter eingebunden, angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instgram: https://twitter.com/de/privacy. Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
Scroll to Top